Bryggor

 

Ornö Dykservice

Allt inom dykeri och sjöarbeten

Vi kan erbjuda Er helhetslösningar när det gäller nybyggnation och reparation av bryggor och kajanläggningar.

 

Pålade bryggor:

Där möjlighet finns, beroende på bottenbeskaffenhet, kan vi bygga pålade bryggor. Detta är en av de vanligast förekommande bryggtyperna och är mycket kostnadseffektivt.

 

Stenkistor:

Vi kan även erbjuda stenkistor där pålning inte är genomförbar, t.ex. på bergbotten. Detta är det i särklass mest stabila alternativet när det kommer till fasta bryggor.

 

 

Vi änvänder självfallet A-klassat, tryckt virke och rostfria bultar. Allt för att få ett robust och stabilt resultat.