Lättdykning

Ornö Dykservice AB har tillgång till flera lättdyksystem som snabbt kan mobiliseras vid enklare arbeten. 

Vi arbetar både för företag och privatpersoner.


Exempel på arbeten vi utför med lättutrustning är:

- Besiktning av kajer och fartyg

- Inspektioner

- Högtryckstvättning av kajer och fartyg

- Kättingbyte till bojar och flytbryggor

- m.m.